G İŞARETİ

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğe göre CE İşaretlemesine tabi olmayan ürünler için G Belgesi zorunlu hale gelmiştir.

Satışı yapılan her ürün sınıfı için G belgesi almak mecburiyeti vardır.

 

 

Beton santrali ürünlerinin belgelendirilmesi konusunda başvuru öncesi;

- İşletmede fabrika imalat kontrol sisteminin kurulması,

- İmalat Kontrol El Kitabının hazırlanması,

- Prosedürler, Talimatlar, formlar vb. doküman hazırlanması

- Teknik dosya hazırlıklarının gerçekleştirilmesi

- Belgelendirme denetim hazırlıklarının yapılması gerekmektedir.

 

Başlangıç tetkiki sırasında ürün numunesi alınır. Her beton sınıfı için yapılan üretimden 3'er adet numune alınır.

Test sonucu uygun olan ürünler için belge düzenlenir.

G belgesi ile birlikte ürünlerin "TS EN 206 Beton - Özellik, performans, imalât ve uygunluk" standardına uygunluğu onaylanmış olmaktadır.

Belgelendirildikten sonra yılda 3 defa habersiz numune alınır. Yılda 1 kez gözetim tetkiki yapılır.