CE BELGELENDİRME SÜRECİ
  1. Aşama:

  Ürünün teknik özelliklerinin tanımlanması;

  Ürünün hangi direktifler kapsamında olduğunun belirlenmesi;

  Ürüne özel standartların araştırılması;

  Uygulanacak direktiflerin ve harmonize standartların belirlenmesi;

  Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerinin incelenmesi;

  (Bazı direktifler CE işareti sürecinde kalite sistemi bulunmasını ön görmektedir.)

 

 

  1. Aşama:

Teknik Dökümantasyon / Teknik Dosyanın hazırlanması;

Risk Analizinin yapılması;

Normlara uygun kullanım kılavuzu hazırlanması;

Ürünün test, analiz ve teknik kontrollerinin yapılması;

(Bu kontroller firma içindeki imkanlarla ya da gerekli durumlarda Onaylı Kuruluşlar veya  test laboratuvarları tarafından yapılabilir.)

Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması;

Gerekli durumlarda Onaylı Kuruluş veya test kuruluşundan sertifika  ve/veya  test raporu alınması;

  1. Aşama:

CE İşareti’nin ilgili direktife uygun olarak ürüne iliştirilmesi

  1. Aşama:

Ürüne ait Teknik Dosya’nın ürünle ilgili direktifte belirtilen süreyle saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara/ piyasa gözetimi yapan yetkili kurumlara sunulabilecek şekilde arşivlenmesi.