kapat× Destek 0532 657 19 20
GLOBALGAP PROSEDÜRLERİ

AF TÜM ÇİFTLİKLER TABANLI MODÜL: Bu modüldeki kontrol noktaları tüm çiftlik işletmeleriyle ilgili konuları kapsadığı için sertifikasyon başvurusu yapan tüm üreticiler için uygulanabilir.

AF.1 SAHA GEÇMİŞİ VE SAHA YÖNETİMİ:

Sürdürülebilir çiftçiliğin önemli özelliklerinden birisi sahaya özgü bilgi ve uygulama deneyimlerinin gelecekle ilgili yönetim planlama ve uygulamalarıyla bütünleştirilmesidir. Bu bölüm çiftliğin yapısını oluşturan arazi, bina ve diğer tesislerin güvenli biçimde gıda üretimini ve çevrenin korunmasını sağlayacak şekilde uygun olarak yönetilmesini amaçlamaktadır.

AF.2 KAYIT TUTMA VE DÂHİLİ DEĞERLENDİRME / İÇ DENETİM:

Çiftçilik uygulamalarıyla ilgili önemli ayrıntılar kaydedilmeli ve kayıtlar saklanmalıdır

AF.3 İŞÇİ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE REFAHI:

Bir çiftliğin güvenli ve verimli işletilmesinin anahtarı insanlardır. Çiftlik çalışanları ve sözleşmeliler kadar üreticilerin kendileri de ürünün kalitesi ve çevrenin korumasının dayanağıdır. Öğrenim ve eğitim sürdürülebilirliğin geliştirilmesine ve sosyal sermayenin inşasına yardımcı olacaktır. Bu  bölüm; çalışma sahasında güvenli uygulamaların yapılmasını sağlamayı ve tüm işçilerin görevlerini hem anlamalarını ve hem de işlerini yapmak için yeterli olmalarını; onların çalışmalarını güvenli biçimde sürdürmelerine izin veren uygun araç gereç temin edilmesini ve yine bir kaza olması durumunda, uygun ve zamanında yardım sağlanabilmesini amaçlamaktadır.

AF.4 TAŞERONLAR:

Taşeronların bilgileri kayıtlı olmalı, taşeronlar ve ziyaretçiler prosedürlerden haberdar edilmelidir.

AF.5 ATIK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ, GERİ DÖNÜŞÜM VE YENİDEN KULLANIM:

Atıkların en aza indirilmesi şunları kapsamalıdır: mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi, atıklardan kaçınılması, atıkların azaltılması, atıkların yeniden kullanımı ve atıkların geri dönüştürülmesi.

AF.6 ÇEVRE VE KORUNMASI:

Tarım ve çevre birbirlerine ayrılmaz biçimde bağlıdır. Yabani yaşam ve doğal görünümü yönetmek büyük önem taşımaktadır; türler kadar arazi ve doğal görünüm özelliklerinin yapısal çeşitliliğinin arttırılması da bitey ve direyin çeşitliliği ve bolluğu için de yarar sağlayacaktır.

AF.7 ŞİKÂYETLER:

Şikâyetlerin yönetimi baştan sona daha iyi bir üretim sistemi sağlanmasına öncülük edecektir

AF.8 GERİ ÇAĞIRMA / GERİ ÇEKME PROSEDÜRÜ:

Üreticinin geri çekme/geri çağırma kararına neden olan olay tipini, ürünün muhtemel geri çekme/geri çağırma kararını vermekten sorumlu kişileri, müşterilere ve GLOBALG.A.P. Sertifikasyon Kuruluşuna haber  verme mekanizmasını (CB tarafından bir yaptırım yayınlanmamışsa ve üretici ya da üretici grubu ürünleri serbest iradesi dışında geri çağırmış/geri çekmişse) ve stokları bağdaştırma metotlarını tanımlayan dökümante edilmiş prosedürlere erişimi olmak zorundadır. Bu prosedürler etkinliklerini güvenceye almak amacıyla yıllık olarak test edilmiş olmak zorundadır. Bu sahte bir test olabilir. Bu test kaydedilmek zorundadır.

AF.9 GIDA KORUNMASI (ÇİÇEK VE SÜSBİTKİLERİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR):

Gıda güvenliğini tehdit eden olası tehditler üretimin bütün aşamalarında tesbit edilmeli ve değerlendirilmelidirler. Gıda güvenliği risk tanımlaması bütün girdilerin güvenilir ve emin kaynaklardan gelmesini güvence altına almalıdır. Bütün çalışanların ve taşeronların bilgileri mevcut olmak zorundadır. Kasıtlı bir tehdit durumunda düzeltici faaliyet için gerekli prosedürler mevcut olmalıdır.

 

 

AF.10 GLOBALG.A.P. STATÜSÜ:

Ticaretle ilgili belgeler (örneğin. satış faturalarında) ve uygun oldukça diğer belgelerde, ürüne ait GLOBALG.A.P. statüsü yer alır.

Üreticilerin doğrudan ilişkide oldukları müşterileriyle, GGN’ lerinin kötüye kullanımını önlemek amacıyla (paketlemeciler, ihracatçılar, ithalatçılar, vd.) ve  müşterinin etiketleme ve izlenebilirlik konusunda en iyi uygulamaları izleyeceği konusunda  bir anlaşması olmalıdır.

AF.11 LOGO KULLANIMI:

Üretici/üretici grubu GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) sözcüğünü, ticari markasını ya da logosunu ve GGN’sini (GLOBALG.A.P. numarasını) Genel Yönetmelikler Ek 1’e göre ve Alt-Lisans ve Sertifikasyon Anlaşmasına göre kullanmalıdır. GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) sözcüğü, ticari markası ya da logosu son ürün üzerinde, son müşteri ambalajında ya da satış noktasında asla görünmemelidir, ancak sertifika sahibi bunları iş-işe iletişiminin bir kısmı ve/veya tamamında kullanabilir.

AF.12 İZLENEBİLİRLİK VE AYRIŞTIRMA ÜRETİCİ PARALEL ÜRETİM İÇİN TESCİL EDİLDİĞİNDE ZORUNLUDUR:

Paralel üretim ve/veya mülkiyet (sadece, sertifikalı ve sertifikasız ürünler tek bir tüzel kişilik tarafından üretilmiş ve/veya sahiplenilmiş olduğunda uygulanabilir.)

Sertifikalı ve sertifikasız ürünlerin karışmasını önleyecek bir sistemin yürürlükte olması zorunludur. Bu ilgilli kayıtları da içermek suretiyle, ya fiziksel tanımlamayla ya da ürün işleme prosedürlerileriyle sağlanabilir.

Ürünün sertifikalı bir süreçten çıktığı durumlarda, bütün satışa hazır nihai ürünler (gerek çiftlik düzeyinde veya ürün işlemesinden sonra) bir GLN ile tanımlanmalıdır.

Paralel üretim yapan Seçenek 1 üreticileri (harici kaynaklardan satın almayan) sertifikalı ürünü etiketlemek için sertifikalı PMU’nun alt-GLN’ sini kullanmalıdır. Sertifikasız PMU’nun alt-GLN’ si sertifikasız ürünlerin etiketlenmesi için kullanılabilir.                                              

Sertifikasız ürün satın alan Seçenek 1 üreticileri (paralel mülkiyetli) PHU’ da iki GLN kullanmalıdırlar: birisi sertifikalı nihai ürün için kullanılmalı ve diğeri de sertifikasız nihai ürün için kullanılabilmelidir. Seçenek 2 = sertifikalı ürünü etiketlemek için grubun GGN’ si kullanılmış olmalıdır.

Kontrol, sertifikalı ve sertifikasız ürünlerin doğru bir şekilde sevk edildiğini gösterecek şekilde belgelendirilmelidir.

Sertifikalı ürünlerin satışıyla ilgili ticari belgeler (satış faturaları, satışla ilgili diğer şeyler, sevk belgeleri, v.b.), sertifika sahibinin alt-GLN’ sini içermeli ve GLOBALG.A.P. sertifikası durumunu gösterir bir atıf  ihtiva etmelidir.

Değişik kaynaklardan temin edilen sertifikalı ve sertifikasız ürünlerin (örneğin diğer üreticiler veya tüccarlar) tanımlanması için prosedürler işletmenin ölçüsüne göre uygun bir şekilde hazırlanmalı, döküman haline getirilmeli ve yürürlükte kalması sağlanmalıdır.Kayıtlar şunları içermelidir:- Ürün tanımlaması- Sertifikalandırılmış GLOBALG.A.P. statüsü.

-Yüklenen ürün(ler)in miktarları                                                                                                  

-Tedarikçi listeleri                                                                                      

-Uygulanabilir olduğu durumlarda GLOBALG.A.P. Sertifikalarının  kopyaları   

–Satın alınmış ürünlerin izlenebilirlik verileri/kodları,

-Denetlenmiş organizasyon tarafından alınmış satın alma emirleri/faturalar

-Onaylanmış tedarikçilerin listesi.

Sertifikalı ve sertifikasız ürünlerin satış detayları, satılmış miktarlar ve temin edilen açıklamalara özel dikkat gösterilmek koşuluyla kaydedilmiş olmalıdır. Dokumanlar, sertifikalı ve sertifikasız girdi ve çıktı miktarları arasında tutarlı bir denge göstermek zorundadır.

Kütle denklik doğrulama sürecinin kolaylaştırılması için sertifikalı ve sertifikasız üretilmiş, gelen, giden ve depolanmış ürün miktarları (ağırlık veya hacimsel bilgiyi içererek) kayıt altına alınmak ve bunun bir özeti saklanmak zorundadır.

lgili her bir işleme süreci için dönüşüm oranları hesaplanmış ve ulaşılabilir olmalıdır.Ortaya çıkan bütün ürün atık miktarları kayıt altına alınmalıdır.

telefon.png
whatsapp.png
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), nuvocert.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.