HACCP PROSEDÜRLERİ
  • Kuruluş yazılı bir ürün geri çağırma/çekme prosedürüne sahip olmalı
  • Prosedüre geri çekme işlemini yapacak kişinin (kişilerin) adı, sorumlulukları, geri çekilen ürünün nasıl tanımlanacağı, nerede tutulacağı ve nasıl kontrol edileceği, etkilendiği düşünülen diğer ürünlerin nasıl değerlendirileceği, geri çekme işlemi prosedürünün etkenliğinin nasıl test edileceği yazılmalıdır
  • Geri çekilen ürün tanımlanmalıdır: Üretim tarihi, kodu, dağıtım alanı, geri çekme nedeni, miktarı, nereden geri çekildiği,

 

  • Kodlamayla ilgili işaretler ve bunların hangi anlamda kullanıldığı bilinmelidir
  • Kodlar okunaklı olmalıdır
  • Geri çekme ihtimali için, üretilen ürünün kod ya da parti no. Bazında kayıtları tutulmalı, bu kayıtlarda ürünün hangi müşterilere dağıtıldığı da yer almalı
  • Ürünün dağıtım kayıtları olmalı

HACCP Prosedürlerine markamız NUVOCERT iie iletişim kurarak ulaşabilirsiniz.