KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş.

KMK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KMK Bilgi Teknolojileri A.Ş.

ALTAYÇEŞME MAHALLESİ ÇAM SOKAK DAP ROYAL CENTER NO:16 A/28 MALTEPE/İSTANBUL

Tetkik edilmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu tespit edilmiştir.

ISO/IEC 27001:2013

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

INFORMATION SECURİTY MANAGEMENT SYSTEMS

Sertifika aşağıdaki kapsam için geçerlidir.

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ

COMPUTER PROGRAMMİNG ACTİVİTİES

Veriliş Tarihi/Issuedate : 06.04.2018

Geçerlilik Tarihi/ValidityDate : 05.04.2019

Belge Periyodu/CertificatePeriod : 3 yıl / 3 years

Sertifika No/Certificate No :NV - OVR - 01 – 0604/18