ORGANİK TARIM BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Organik tarımla ilgili yapılacak çalışmaların başlangıcında hangi tür organik üretimin ne kadar alanda gerçekleştirileceği planlanarak, bu plan dahilinde Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşuna  (ORSER’e) müracaatta bulunulur. 

Müteşebbis, organik tarım faaliyetini bireysel olarak yapabildiği gibi, bir üretici grubu, şirket, birlik veya kooperatif olarak da  yapabilir. Başvuran kişi veya tüzel kişilik, sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak ORSER' e iletir.

Müracaat eden (müteşebbis) grup veya tüzel kişilik ise (Şirket, kooperatif, birlik vb.) mutlaka bu grup liderinin veya tüzel kişiliğin organik faaliyetlerde bulunacak üreticilerle sözleşme yapması ve bu sözleşmelerin birer suretini  sözleşme imzalanmadan önce ORSER’ e göndermeleri gerekmektedir.

 

İncelemeyi müteakip hazırlanan sözleşme imzalandıktan sonra ürün cinsine ve yetiştirme şartlarına bağlı olarak ORSER tarafından organik tarıma geçiş dönemi başlatılacaktır.

Bu geçiş döneminin süresi; arazinin konumu, ürün cinsi, ürünün tek yıllık veya çok yıllık oluşu, önceki yıllarda kimyasal zirai ilaç ve gübre kullanımı gibi durumlar dikkate alınarak belirlenmektedir.