ORGANİK TARIM BELGELENDİRME SÜRECİ
  • Doğaya uyumlu olmak. Tarımsal faaliyetlerin ekolojik denge ile uyumlu olarak planlanması, bölge ekolojisine uygun ürün türünün seçilmesi, yaban hayatın korunması ve tesislerin ve yapıların doğal yaşama uygun olması birinci prensiptir.
  • Kendine yeterli olmak. Bitkisel ve hayvansal üretime hedeflenmek, atık yönetimine önem vermek ve enerji temininde yenilenebilir iç kaynaklara yönelmek ikinci prensiptir.
  • Sürdürülebilir olmak. Topraktan en fazla verimi elde edebilmek için ekim nöbeti uygulamak, toprak, su ve biyolojik çeşitliliği korunmak ve ekonomik üretim ve işletme yöntemlerini uygulamak üçüncü prensiptir.
  • Sağlıklı olmak. Tarımsal üretimde zararlı kimyasal ürün ve ilaçları kullanmamak, biyolojik birikim ve kalıntılardan kaçınmak, insan, hayvan ve bütün diğer canlılar için sağlığı birinci planda tutmak, üretimden tüketime kadar her aşamada sağlığa uygunluğu sağlamak dördüncü prensiptir.
  • İzlenebilir olmak. Tarımsal üretimde standartlara ve yasal düzenlemelere uyumlu olmak, bütün süreçlerin kayıtlarını tutmak, üretimin her aşamasını kontrol etmek ve belgelendirme kriterlerine uymak beşinci prensiptir

Bu sayılan prensiplere uygun şekilde, organik tarım üretim tekniklerine göre üretim yapan üretici kuruluşlar veya üretici birlikleri, bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek, Organik Tarım Belgesi alabilirler. Bunun için önce bir Başvuru Formu doldurulması gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşu bu formu aldığında, ön incelemeden sonra bir sözleşme teklifi hazırlar ve onaylanmak üzere belge talep eden kuruluşa gönderir. Kuruluş bu belgeyi onayladığı anda belgelendirme çalışmaları da başlamış olur. Bu arada, belgelendirme kuruluşuna, üretim aşamalarına ve üretim sonrasında bir işlem yapılıyorsa bu işlem aşamalarına yönelik bütün bilgi ve belgeler de belgelendirme kuruluşuna teslim edilir.

Bu denetim çalışmaları olumlu sonuçlanırsa, üretici firmaya veya üretici birliğe, organik tarım koşullarının karşılandığını gösteren Organik Tarım Belgesi verilir. Denetim çalışmaları olumsuz sonuçlanırsa, durum üretici firmaya veya üretici birliğe bildirilir ve olumsuzluklar giderildikten sonra belgelendirme süreci yeniden başlatılır.