kapat× Destek 0532 657 19 20
SİSTEM BELGELENDİRME

Sistem belgelendirme çalışmalarının temelinde, işletmelerin sürdürülebilir gelişme ve iyileştirme hedeflerini sağlam bir temele oturtma isteği bulunmaktadır. Bu amaçla çok çeşitli yönetim sistemleri içinde faaliyet alanları itibariyle kendilerine gerekli olan yönetim sistemleri standartlarını işletmelerinde kurmakta, uygulamakta, gözetmekte ve iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

İşletmelerin yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından açıklanan standartlara uygun bir şekilde hizmet vermesi, süreçlerini doğru biçimde belirlemiş olmasını ve uygulamasını gerektirmektedir. Doğal olarak bu sonuç, işletmelerde müşteri memnuniyetini yükseltmekte, ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesinde mükemmelleşme sağlamakta, işletmenin pazarda itibarını arttırmakta ve rakipleri ile mücadelesinde kendilerini her zaman öne çıkarmaktadır.

Belgelendirme kuruluşları, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için uygulanabilen yönetim sistemlerinin, kurulması, gözlenmesi, denetlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasında olması gereken çerçeve bir yapı oluşturmaktadır. Aynı doğrultuda kuruluşumuz da akreditasyon konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir ve talep eden işletmelere aşağıda sayılan yönetim sistemlerinde belgelendirme hizmetleri vermektedir:

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
 • ISO 28001 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi
 • ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi
 • EN 15085 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgelendirmesi
 • ISO 20121 Etkin Sürdürülebilir Etkinlikler Yönetim Belgelendirmesi

İhtiyaçları doğrultusunda bünyelerinde, bu sayılan yönetim sistemlerinden birini veya birkaçını kuran ve uygulayan işletmeler, başvuruda bulunarak kuruluşumuzdan denetim ve belgelendirme hizmeti talep edebilirler.

Genel olarak sistem belgelendirme süreci, iki aşamada gerçekleştirilen ilk tetkik çalışmaları ile başlamaktadır. Birinci aşamada işletmenin risk grubu dikkate alınarak ofis ve alan denetimleri yapılmaktadır. Bu sırada işletme tarafından hazırlanan bütün yönetim sistemi dokümanları gözden geçirilmektedir. İşletmede çalışanlar, üst yönetimden en alt çalışanlara kadar, özellikle kritik noktalarda, ilgili süreçler, amaçlar, sistem hedefleri ve işleyişine yönelik olarak ilgili standardın gerekliliklerini biliyor olmalıdır. Bu aşamada ayrıca ilgili yasal düzenlemelere uygunluk ve mevcut riskler açısından da işletme değerlendirilmektedir.

İkinci aşama mutlaka işletmenin tesislerinde ve çalışma alanlarında, kısaca sahada gerçekleştirilmektedir. Bu sırada işletme tarafından belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, süreçlere uyulup uyulmadığı, iç denetim ve yeniden gözden geçirme çalışmalarının yapılıp yapılmadığı, yönetim sistemi performansının yasal düzenlemelere ne kadar uygun olduğu ve işletmenin politika ve yönetim sorumluluklarını takip edip etmediği gibi konular iş üzerinde gözlemlenmektedir.

Kuruluşumuz tarafından hizmet verilen bütün sistem belgelendirme çalışmaları bu doğrultuda gerçekleştirilmekte, denetimlerde elde edilen her türlü bilgi ve belgeler gözden geçirilmekte, tespit edilen uygunsuzluklar varsa bunların düzeltilmesi sağlanmakta ve nihayetinde belgelendirme komitemizin onayı ile işletmeye ilgili yönetim sistemi belgesi düzenlenerek teslim edilmektedir.

telefon.png
whatsapp.png
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), nuvocert.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.