kapat× Destek 0532 657 19 20
Yükleme Kontrolleri

 

Yükleme Öncesi Kontrol, ürünün istediğiniz özelliklere uygunluğunun seçilen örneklerde kontrol edilmesidir.
Gelen ürün sipariş ettiğiniz ürün mü?
Tüm kalite ve güvenlik kriterlerini sağlanıyor mu?
 
Yükleme öncesi kontroller esnasında uygulanan testler ve kontrol yöntemleri alıcıyı/ithalatçıyı ürünün kalitesi ve dizaynı konusunda aşağıda belirtilen risklere karşı güvence altına alır.
 
 • Sipariş edilen özelliklere uymayan ürünlerle karşılaşma
 • Geçersiz ya da sahte sertifikasyon işaretleri
 • Önceden belirlenen kalite ve güvenlik şartlarına uyulmaması
 • Üründeki görsel, yapısal, teknik, fonksiyonel ve güvenlik hataları
 
 
 
 
 
 
 
 
Yükleme Öncesi Kontrol Aşamaları
 
 • Paketleme/Ambalaj Kontrolü
 • Estetik kontrol
 • Kullanım kılavuzu
 • Fonksiyonel kontrol
 • Güvenlik kontrolü
 • Standartlara Uygunluk
 • Mevzuatlara Uygunluk (CE, CB, vs.)
 • Müşteri özel isteklerine Uygunluk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolu yapılan ürünler istenilen şartları sağlamadığı zaman ilgili parti reddedilir. Reddedilen ürünler üretici tarafından düzeltilir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ürünler yeniden kontrol edilir.

 

DRAFT SURVEY GÖZETİMİ

 


İthalat veya ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle ticari malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, birçok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım methodudur.

PUANTAJ/SAYIM HİZMETLERİ
Paketli malların yükleme veya boşaltma esnasında yapılacak sayım işlemleridir.

GEMİ AMBAR KAPAK SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ
Genel olarak su ve deniz suyu temasından etkilenen yüklerin, gemi ambar kapaklarının herhangi bir arıza ve eksiklik nedeniyle istenilen sızdırmazlıkta kapanmamasından dolayı zarar görmesini önlemek, gereken önleyici ek tedbirlerin alınmasını sağlatmak amacıyla yapılan testtir.

GEMİ AMBAR TEMİZLİK KONTROLÜ
Genel olarak gemi ambarlarına yüklenen bir malın, ambar içerisinde bulunabilecek zarar verici (önceki yük kalıntıları, su, kir, pas, yağ,..vb.) elemanlardan hasar görmemesi için yapılan; ambar içi, kapağı ve kenarlarını kapsayan temizlik kontrolleri hizmetidir.

GEMİ KİRA GİRİŞ/ÇIKIŞ DURUM SÖRVEYİ
Belirtilen yer ve zamanda bir geminin girişinden başlayarak güverte üzerinden ambar içlerine kadar tüm satıhların ve donanımın gözle kontrol edilmesi, herhangi bir hasar veya noksanlık olup olmadığının kontrol edilmesi işlemleridir.

GEMİLERDE YAKIT MİKTARI TESPİTİ
Gemilerde depolanan/kullanılan Fuel Oil ve Diesel Oil benzeri yakıtların ölçüme ve izlenmeye elverişli olanlarının belirtilen bir konumda ve zaman diliminde miktarının tespit edilmesi işlemidir.

NUMUNE ALMA, HAZIRLAMANMASI
İthalat ve ihracatı olan malzemelerin ilgili standartlara (TS, ISO, ASTM, GAFTA) uygun olarak numunelendirilmesi ve alınan numunelerin ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması işlemidir.

TAHLİYE/YÜKLEME NEZARETİ
İthalat veya ihracat işlemlerinde yükleme yada tahliye işlemine nezaret edilmesi işlemidir.

STOK SAHA ÖLÇÜMLERİ
Stok sahaları ve antrepolardaki dökme malların Leica GPS 1200+ Ölçüm Cihazı veya Leica CS10 GNSS GPS Ölçüm Cihazı ile miktar tespitinin yapılması işlemidir.

KANTAR GÖZETİMİ
Yükleme ve boşaltma işlemlerinde yüklenen veya boşaltılan mal miktarının tespiti için dolu ve boş olarak yapılan kamyon kantarı tartı ölçümlerine nezaret ederek, ölçümlerin doğru yapılmasının sağlanması ve ölçüm sonuçlarının kayıt edilmesi işlemidir.

GEMİ AMBARLARI MÜHÜRLEME, MÜHÜR SÖKME SÖRVEYİ
Gemilerin yüklendikten sonra veya yüklü olan gemilerin tahliyeye başlamadan önce ambar kapaklarının ve menhollerinin mühürlenmesi veya mühürlerinin sökülmesi işlemidir.

KONTEYNER CSC GÖZETİMİ
Konteyner CSC Gözetimi Convention for Safe Containers uluslararası anlaşma kapsamında konteyner taşıyıcı çerçevelerinin güvenli olduğuna dair belgelendirmedir.

RADYASYON KONTROLÜ
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilen şirketimiz, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde; Katı maddelerde radyasyon ölçümü işlemi yapılmasıdır.

ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROL MUAYENELERİ
Elektrikli ve hidrolik asansörlerin periyodik muayene işlemlerini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Uyulacak Usul ve esaslara uygun olarak Elektrikli ve Hidrolik Asansörlerin Periyodik muayenelerinin yapılması işlemidir.

YÜKLEME ÖNCESİ UYGUNLUK GÖZETİMİ

Yüklemesi yapılacak malzemelerin belirtilen standartlara yada şartnamelere uygun olup olmadığının kontrolü işlemidir.Yükleme Öncesi Kontrol, ürünün istediğiniz özelliklere uygunluğunun seçilen örneklerde kontrol edilmesidir.

telefon.png
whatsapp.png
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), nuvocert.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.